EU & arbetsrätt 3 2014

Nytt sätt att hänvisa till EU-domstolens domar

EU-domstolen har under våren börjat arbeta med ett nytt system för hänvisningar till sina egna domar. Det görs numera med European Case Law Identifier, som förkortas ECLI. Samtliga domar från EU-domstolen har försetts med denna kod och för nya domar görs inte längre någon hänvisning till rättsfallssamlingen (på svenska REU, tidigare REG).

Koden bygger på fyra olika data. Den börjar med bokstäverna EU, sedan följer bokstaven ”C” för EUdomstolen, ”T” för tribunalen eller ”F” för personaldomstolen, därefter anges vilket år målet har avgjorts och sist vilket nummer i ordningen det året som avgörandet har.

Första gången EU-domstolen hänvisar till ett mål kommer den att ange målets vedertagna namn, målnummer och därefter ECLI-koden. Hänvisningen ser då ut som följer Dom Mangold, C-144/07, EU:C:2005:709. Vid nästa hänvisning använder domstolen enbart det vedertagna namnet och ECLI-koden, alltså Dom Mangold, EU:C:2005:709.

Det kan antas att även de nationella domstolarna på något sätt kommer att börja arbeta med denna nya hänvisningsteknik. Även i den juridiska litteraturen har den börjat vinna insteg. En gissning är dock att EU-domstolens teknik inte kommer vinna gehör fullt ut, utan att man även framöver kommer att inleda hänvisningarna med målnummer, vedertaget namn och därefter ECLI koden, till exempel Dom C-144/07 Mangold EU:C:2005:709. Hur det kommer att se ut i litteraturen får helt enkelt visa sig.

 


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör