EU & arbetsrätt 3 2014

Europafacket prisbelönar bästa PhD-avhandling i EU-arbetsrätt

Europafacket har instiftat ett pris för att hedra minnet av professor Brian Bercusson. Priset består av en penningsumma och en möjlighet att publicera avhandlingen, och utdelas på EFS kongress i Paris i september 2015.

Handledare och/eller författare av avhandlingar inom ämnet EUarbetsrätt, som godkänts 2011– 2014, kan nominera pristagare genom att skicka avhandlingsmanuskriptet på originalspråk till Isabelle Schömann, ETUI (ischoema@etui.org) senast den 30 november 2014.

 


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör