EU & arbetsrätt 3 2014


 

Kalendariet

Seminarieserien Arbetsrätten i EU-perspektiv vid Stockholms universitet fortsätter med seminariet

Varför har Europas fackföreningar svårt att samarbeta över gränserna?

Tid: måndagen den 24 november kl 15.00 – 17.00

Plats: Bergsmannen, Aula Magna, Stockholms universitet.
Lokalen ligger 4 – 5 minuters gångväg från T-banestation Universitetet. Se bifogad karta.

Inledare:
Fil. dr. Kristina Lovén Seldén, Göteborgs universitet

Kommentatorer:
Mats Essemyr, utredare, TCO
Veronica Nilsson, Confederal Secretary, Europeiska fackliga samorganisationen (EFS)

När Europas fackföreningar ska ta ställning till tänkbara regleringar på EU-nivå har de ofta svårt att samarbeta. Hur kommer det sig? Det är frågan i avhandlingen Europafacklig samverkan Problem och möjligheter som Kristina Lovén Seldén disputerade på i juni. Genom att studera hur fackföreningarna i olika länder har förhållit sig dels till revisionen av EU:s arbetstidsdirektiv, dels när det gäller frågan om en europeisk minimilön har hon identifierat vad som kan försvåra respektive underlätta det Europafackliga samarbetet. 

Seminarierna är öppna för alla. Det kostar inget att delta och ingen föranmälan krävs.

 

Svenska nätverket för Europarättsforskning bjuder in till konferensen
The EU Charter of Fundamental Rights and the Weak Social Constitution? Theoretical, constitutional, comparative and labour law perspectives
Tid: fredagen 5 september kl 9 – 17
Plats: Lunds universitet
Deltagande är kostnadsfritt. För program och registrering se www.snef.se

Välkommen!

 

 

Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör