EU & arbetsrätt 4 2014


 

Kommissionen samråder om arbetstidsdirektiv

Den som har synpunkter på hur EU:s arbetstidsdirektiv bör se ut kan framföra dem till Europeiska kommissionen vars generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering har inlett ett öppet samråd på sin hemsida. Sista dag att svara är den 15 mars. Därefter planerar kommissionen att lägga fram ett förslag till revidering av direktivet (2003/88).

 

Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör