EU & arbetsrätt 4 2014

 

Svenska AD frågar om rättigheter vid företagsöverlåtelse

Tillåter företagsöverlåtelsedirektivet (2001/23) att man enbart räknar anställningstiden hos förvärvaren när man avgör om en arbetstagare har rätt till förlängd uppsägningstid vid uppsägning på grund av arbetsbrist? Den frågan kommer EU-domstolen att få ta ställning till sedan den svenska Arbetsdomstolen, AD, har beslutat att begära förhands-avgörande i en tvist om tolkning av kollektivavtal.

Tvisten rör fyra medlemmar i fackförbundet Unionen vilkas anställningar övergått till ISS Facility Services genom verksamhetsövergångar. 2011 sade ISS upp dem på grund av arbetsbrist. Enligt såväl det kollektivavtal som gällde hos deras tidigare arbetsgivare som kollektivavtalet vid ISS har arbetstagare över 55 år i sådana situationer rätt till förlängd uppsägningstid med upp till sex månader – hur mycket längre beror på hur länge arbets-tagaren har varit anställd. För de här fyra blir det en avgörande skillnad om tiden hos deras tidigare arbetsgivare räknas med.

Enligt AD innebär kollektivavtalen inte att arbetsgivaren måste räkna med anställnings- tiden hos överlåtarna, och den är inte heller en så kallad intjänad rättighet som ska tillgodoräknas arbetstagarna. Den fråga som återstår är om kollektivavtalet är förenligt med överlåtelsedirektivet, vilket alltså så småningom blir en fråga för EU-domstolen.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör