EU & arbetsrätt 4 2014


 

Kalendariet

Seminarieserien Arbetsrätten i EU-perspektiv vid Stockholms universitet fortsätter med seminariet

Lagförslag om entreprenörsansvar och stärkt skydd för utstationerade arbetstagare

Tid: onsdagen den 29 april kl 15.00 – 17.00

Plats: Spelbomskan, Aula Magna, Stockholms universitet.
Lokalen ligger 4 – 5 minuters gångväg från T-banestation Universitetet. Se bifogad karta.

Inledare:
Anna Middelman, särskild utredare
Susanna Ribrant, utredningssekreterare
Linda Nordblom, utredningssekreterare

Den 31 mars överlämnade Utredningen om nya utstationeringsregler sitt slutbetänkande om genomförande av det s.k. tillämpningsdirektivet* (SOU 2015:38). Ett delbetänkande
(SOU 2015:13) hade lagts fram en månad tidigare. Utredaren föreslår bland annat att ett entreprenörsansvar för underleverantörernas förpliktelser när det gäller lön ska införas i byggbranschen, att utstationerade arbetstagare ska kunna åberopa villkoren i svenska kollektivavtal även om de inte är medlemmar i den fackliga organisationen och att reglerna om fackens skyldighet att tillhandahålla information om vilka villkor som kan bli tillämpliga skärps.

Vid seminariet presenterar den särskilda utredaren Anna Middelman och utrednings-sekreterarna Susanna Ribrant och Linda Nordblom sina förslag till nya regler.

* Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU om tillämpning av utstationerings-direktivet.

Seminarierna är öppna för alla. Det kostar inget att delta och ingen föranmälan krävs.

Välkommen!

 

 

Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör