EU & arbetsrätt 2 2015


Ska konkurrenskraftsmyndigheter ge råd om lönebildningen?

Alla euroländer bör inrätta en konkurrenskraftsmyndighet som har i uppdrag att bedöma om lönerna utvecklas i linje med produktiviteten och övervaka ”enhetsarbetskostnaderna”. De nationella myndigheternas verksamhet bör sedan samordnas av Europeiska kommissionen. Det skriver kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i rapporten ”Färdigställande av EU:s ekonomiska och monetära union”. Förslaget har upprört Europafacket, EFS, som fram-håller att löner ska sättas av fackföreningar och arbetsgivare, inte av konkurrenskrafts-myndigheter.

Rapporten har utarbetats ”i nära samarbete med” eurotoppmötets Donald Tusk, euro-gruppens Jeroen Dijsselbloem, Europeiska centralbankens Mario Draghi och Europa-parlamentets Martin Schulz, och sägs bygga på de fems personliga åsikter. Den är i första hand inriktad på euroområdet, men processen mot ett djupare EMU står öppen för alla EU-länder, skriver de.

När det gäller konkurrenskraftsmyndigheterna understryker de att syftet inte ska vara att harmonisera praxis och institutioner för lönebildning i EU-länderna. Nationella aktörer, exempelvis arbetsmarknadens parter, bör fortsätta sin verksamhet enligt vedertagen praxis i varje medlemsstat, men de bör vägledas av konkurrenskraftsmyndigheternas yttranden under löneförhandlingarna.

Dessa försäkringar har inte lugnat Europafacket. ”This would be a recipe for major conflict”, säger EFS generalsekreterare Bernadette Ségol i ett ovanligt skarpt uttalande.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör