EU & arbetsrätt 3-4 2016


Fossumdom står fast

Høyesterett tog inte upp tvisten om de långa arbetstiderna vid Fossumkollektivet. Därmed står den dom fast där lagmannsretten fann att den arbetstidsordning som kollektivets led-ning ville införa var förenlig med både den s.k. medleverforskriften och arbeidsmiljøloven
(se EU & arbetsrätt nr 1/2016 s. 3).


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör