EU & arbetsrätt 1-2 2017


Generaladvokat: Barnbyföräldrar måste få kompledigt

Det är möjligt att arbetet som ”förälder” vid SOS Children’s Villages sju barnbyar i Finland kan undantas från arbetstidsdirektivets (2003/88) regler om dygnsvila, raster, veckovila, beräkningsperioder och nattarbete. Det är innebörden i generaladvokatens förslag till dom i det mål där fyra kvinnor som vikarierat som barnbyföräldrar kräver ersättning för flera års arbete på övertid och på kvällar, nätter och helger (se EU & arbetsrätt 2/2016 s 2).

Förutsättningen för att de ska vara undantagna är dock att undantaget är fastställt i författning eller kollektivavtal, och att barnbyföräldrarna ges motsvarande kompensationsledighet eller – om detta är omöjligt – erbjuds lämpligt skydd. Det framgår inte av handlingarna i målet om dessa förutsättningar är uppfyllda, och det blir följaktligen den finska Högsta domstolens sak att avgöra, menar generaladvokaten.

Kerstin Ahlberg

Mål C-175/16 Hannele Hälvä, Sari Naukkarinen, Pirjo Paajanen, Satu Piik mot SOS-Lapsikylä ry, generaladvokatens förslag till dom den 6 april 2017


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör