EU & arbetsrätt 1-2 2017


Barnmorskan hoppas på Europadomstolen

I mitten av juni lämnade barnmorskan, Ellinor Grimmark, in ett klagomål till Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg, där hon yrkar skadestånd för kränkning av artikel 9 i Europakonventionen.

Kerstin Ahlberg


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör