EU & arbetsrätt 1-2 2017


Fler branscher tackar nej till europeiskt tjänstepass

Trots att de europeiska organisationerna för byggnadsarbetare och byggarbetsgivare tackar nej, lade Europeiska kommissionen i januari fram ett förslag om ett europeiskt elektroniskt tjänstekort (tjänstepass). Sedan dess har parterna i ytterligare ett par branscher – där tjänstekortet enligt kommissionen skulle vara till särskild nytta – betackat sig.

Med tjänstekortet ska det bli lättare i synnerhet för små och medelstora företag att utvidga sin verksamhet till andra länder, är tanken. Den som vill tillhandahålla tjänster i ett annat medlemsland ska kunna ansöka om ett sådant kort från hemlandet och på sitt eget språk, genom ett elektroniskt formulär i Informationssystemet för den inre marknaden (IMI).

I en första omgång ska det gälla företagstjänster och bygg- och anläggningstjänster, för det är där det behövs mest, anser kommissionen. Att varken den europeiska organisationen för byggarbetsgivare, FIEC, eller Europeiska byggnadsarbetarfederationen höll med om det stod klart redan innan kommissionen hade presenterat det färdiga förslaget (se EU & arbetsrätt 2/2016 s 1).

Senare har också parterna i städbranschen och försäkringsbranschen anslutit sig till motståndet. I ett gemensamt uttalande ifrågasätter de starkt att ett europeiskt tjänstekort kan bidra till att stärka den inre marknaden. De har inte bett om något sådant för att lösa eventuella administrativa problem eller övervinna rättsliga hinder som kommissionen föreslår; de fruktar tvärtom att det skulle underlätta ”oäkta” egenföretagande, odeklarerat arbete och falska utstationeringar.

Även den branschövergripande arbetsgivarorganisationen Businesseurope uttrycker vissa reservationer i ett position paper. Det är av yttersta vikt att kommissionen lyssnar på de branscher och företag som förslaget särskilt riktar sig till, av vilka några är kritiska. Många företag känner att kommissionen inte har beaktat deras synpunkter medan den utarbetade sitt förslag, skriver Businesseurope.

Kerstin Ahlberg

COM(2016) 824 Förslag till förordning om införande av ett europeiskt elektroniskt tjänstekort

COM(2016) 823 Förslag till direktiv om den rättsliga och operativa ramenför det europeiska elektroniska tjänstekortet


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör