EU & arbetsrätt 3 2018


Frontalangrepp mot finska allmänt bindande kollektivavtal

Europeiska kommissionen mottog i september ett 30-sidigt klagomål från den nyliberala finska tankesmedjan Libera.

Libera, som representeras av advokaten Janne Juusela från den välrenommerade advokatbyrån Borenius, kommer med ett frontalangrepp på den väl etablerade finska ordningen med allmänt bindande kollektivavtal som varit i kraft närmare 50 år. I skrivelsen hävdas att den finska regleringen

• innebär ett brott mot den fria etableringsrätten inom EU eftersom den försvårar och komplicerar utländska företags etablering i Finland;

• strider mot artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget bl.a. för att systemet på olika sätt ”tvingar företag att missbruka sin monopolställning” och

• utgör ett brott mot den negativa föreningsfriheten (EU:s grundrättighetsstadga artikel 12) och ett antal andra grundläggande rättigheter inbegripet näringsfriheten (stadgan artikel 16) samt EU-rättens allmänna principer.

Europeiska kommissionen torde hittills inte ha reagerat på skrivelsen, som är avfattad på finska.

Niklas Bruun

 

 


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör