EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 1 2019
Publicerad: 2019-04-30
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

Europarådets kommitté för sociala rättigheter: Maktobalans avgör om egenföretagare ska få sluta kollektivavtal
När nya anlitandeformer för att få arbete utfört uppkommer får frågan om vilka av dessa som kan omfattas av kollektivavtal central betydelse. Europarådets sociala kommitté satte nyligen fingret på vad som i Europeiska sociala stadgans mening ska avgöra om egenföretagares kollektivavtal ska undantas från konkurrensrättens förbud mot prissamarbete mellan företag eller inte.

Svenska Byggnads inte skadeståndsskyldigt för stridsåtgärder i strid med EKMR
Svenska byggnadsarbetareförbundets stridsåtgärder mot byggföretaget HGS innebar visserligen en kränkning av Europakonventionen för mänskliga rättigheter, EKMR, men var ”långt ifrån” så kvalificerat otillbörliga att förbundet är skyldigt att betala skadestånd till företagets ägare. Det slår Svea hovrätt fast i en dom från mars i år.

Italiensk domstol erkänner inte dansk dom om utstationeringsskadestånd
Domstolen i Siracusa på Sicilien vägrar att erkänna en dom där den danska Arbejdsretten förpliktar ett italienskt företag att betala 14 miljoner danska kronor till en dansk fackförening. Motiveringen är att domen strider mot grunderna för den italienska rättsordningen.

Ny luftfartsstrategi ska ge flygande personal bättre villkor
Det ska bli slut på vissa flygbolags försök till regelshopping, anlitande av falska egenföretagare och användning av otrygga anställningsformer för flygande personal. Så kan man sammanfatta innehållet i den luftfartsstrategi som Europeiska kommissionen nyligen lade fram under rubriken ”Upprätthållande och främjande av höga sociala standarder”.

Kommissionen vill underlätta beslut om socialpolitik
På slutrakan av sin mandatperiod kom Europeiska kommissionen med ett något oväntat initiativ. Ett meddelande om hur beslutsfattandet på EU-nivå när det gäller sociala frågor kan bli effektivare antogs den 16 april. Bakgrunden är att det finns ett flertal områden inom socialpolitiken där beslutsfattandet kräver enhälliga beslut i ministerrådet och där en enskild medlemsstat alltså kan förhindra lagstiftningsåtgärder. Det gäller bl.a. förbud mot diskriminering på olika grunder, social trygghet och socialt skydd för arbetstagarna (utom i gränsöverskridande situationer), arbetstagarnas skydd mot uppsägning och anställningsvillkor för medborgare i tredjeland som lagligt vistas i EU.

 

 

Enighet om europeisk arbetsmyndighet, föräldraledighet, arbetsvillkor m.m.
Danmark försvarar anmälningsplikt för utländska egenföretagare
EU-rättens företräde förutsätter att myndigheter får underlåta att tillämpa nationell rätt
Lönetillägg på långfredagen får inte förbehållas kristna arbetstagare
Ytterligare klargöranden om statsimmunitet i anställningstvister
   
---------------------------
Nya mål
Kalendariet
I bokhandeln
---------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF

 Läs också webbmagasinet Arbeidsliv i Norden som bevakar aktuella utvecklingar och teman på den nordiska arbetsmarknaden.
EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska ministerrådet
 
       
       
   

 

 
     
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008