EU & arbetsrätt 1 2020


 

Kalendariet

Utnyttjande av arbetskraft på svensk arbetsmarknad: Varför fungerar inte rätten som det var tänkt och vad kan göras för att förbättra rättens genomslag? 

Seminariet hålls på webben via Zoom den 12 maj kl. 15.00 – 17.00 

Vissa arbetstagare på den svenska arbetsmarknaden får inte tillgång till de villkor som följer av arbetsrättslig lagstiftning och kollektivavtal. I en samling artiklar som nyligen har publicerats i Juridisk Tidskrift belyser och diskuterar fyra arbetsrättsforskare de rättsliga mekanismer som är tänkta att motverka exploatering och utnyttjande på svensk arbetsmarknad. Artiklarna, som presenteras vid seminariet, visar att arbetsrätten i dag samspelar med förvaltningsrätt och straffrätt. Gränsdragningen mellan olika rättsområden grumlas och ansvaret för att motverka undermåliga arbetsvillkor delas av olika aktörer.

Arbetsmarknadens parter bär traditionellt ett stort ansvar för att det ska vara ordning och reda på svensk arbetsmarknad. Men också myndigheter spelar en viktig roll. Arbetsmiljöverket har samordningsansvaret för myndigheternas arbete med att motverka osund konkurrens på svensk arbetsmarknad.

Hur arbetar dessa aktörer för att hindra utnyttjande på arbetsmarknaden? Vad kan göras ytterligare och av vem för att främja sunda villkor?  

För att delta behöver du registrera dig på https://stockholmuniversity.zoom.us/webinar/register/WN_DmK0eprkRLeblmnvw8w6LA
När du har gjort det får du en bekräftelse med närmare instruktioner.  

Läs mer på http://www.juridicum.su.se/social_civilratt/seminarier.htm

 

 

Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt