EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 4 2021
Publicerad: 2021-12-24
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

Omvälvande förslag till direktiv om plattformsarbetares rättigheter
Nu kommer plattformsarbete att regleras i EU-arbetsrätten. Det blir resultatet om kommissionen får gehör för de detaljerade och långtgående förslag som den lade fram den 9 december. Initiativet har tre beståndsdelar: ett förslag till direktiv om förbättrade villkor i plattformsarbete, ett utkast till riktlinjer för tillämpningen av EU:s konkurrenslagstiftning som ska tillåta kollektivavtal för ensamföretagare (se s. 4 i detta nummer) och icke-bindande regler för medlemsstater och plattformsföretag.

Sverige godtar direktiv om minimilöner Danmark säger fortfarande nej
Ett EU-direktiv om minimilöner kommer närmare. Parlamentet och ministerrådet har nu behandlat Europeiska kommissionens förslag från oktober 2020 (se EU & arbetsrätt nr 3–4/2020 s. 4) och slagit fast sina ståndpunkter inför de fortsatta förhandlingarna om direktivet.

EU:s konkurrensrätt ska inte hindra kollektivavtal för egenföretagare utan anställda
Nu föreslår Europeiska kommissionen riktlinjer för hur EU:s konkurrensrätt ska tolkas för att klargöra att även egenföretagare utan anställda under vissa förutsättningar ska ha rätt att ingå kollektivavtal.

Synförmåga kan vara avgörande yrkeskrav men rättvisan får vara blind
En blind lekmannadomare kan, med hänsyn till straffprocessuella principer, inte delta i all dömande verksamhet inom en brottmålsavdelning. Men även om synförmåga i vissa fall kan vara ett verkligt och avgörande yrkeskrav, är det diskriminerande att helt utesluta blinda från att utöva sitt yrke. Det fastslår EU-domstolen i ett förhandsavgörande.

 

 

 
 

 

Pionjären Ruth Nielsen hedrad
Till sist: Italiensk domstol erkänner dansk dom om utstationeringsskadestånd
Kommissionen: Föreningsfriheten står inte över de ekonomiska friheterna
Formella underrättelser om utstationering till Danmark och Finland
Arbetsgivarorganisationer: Epsu-domen äventyrar parternas autonomi
Nya regler för högkvalificerad arbetskraftsmigration till EUKommissionen vill att papperslösa arbetstagares ställning stärks
Talan om utebliven lön kan utlösa skyldighet utreda om människohandel och tvångsarbete förekommit

Nytt ljus över hundra år av folkrättslig arbetsrättNya mål
Kalendariet
I bokhandeln
---------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF

 Läs också webbmagasinet Arbeidsliv i Norden som bevakar aktuella utvecklingar och teman på den nordiska arbetsmarknaden.
EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska ministerrådet
 
       
       
       
   

 

 
     
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008