EU & arbetsrätt 2 2022


 

Svenska LO deltar åter i EFS aktiviteter

Svenska LO deltar nu åter i Europafackets (EFS) verksamhet och har betalat de avgifter som organisationen hållit inne på grund av missnöje med hur EFS har hanterat frågan om EUreglerade minimilöner. Orsaken är kriget i Ukraina som, enligt LO, ökar betydelsen av internationell och europeisk samverkan som LO håller mycket högt och fortsatt vill vara en del av.

Det var strax före jul som LO:s styrelse beslöt frysa kontakterna med EFS.

–Att betala till en organisation som motarbetar oss, det går inte. De kan inte få föra vår talan, vi måste tala för ss själva, sade LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson då.

Sedan den 4 april deltar LO alltså återigen i verksamheten och betalar sina medlemsavgifter. Samtidigt står organisationen fast vid att Europafacket inte företräder LO när det gäller frågan om minimilöner.

Kerstin Ahlberg


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör