EU & arbetsrätt 2 2022


Kommissionen väcker talan mot Danmark

Europeiska kommissionen går vidare med två saker som rör danska åtgärder för att motverka otillbörlig låglönekonkurrens av utländska transportföretag (se EU & arbetsrätt 2/2021 s. 2).

För det första har kommissionen nu väckt talan om fördragsbrott mot Danmark (mål C-167/22) eftersom regeringen står på sig om att lastbilar inte ska få parkera mer än 25 timmar på vissa rastplatser i landet. Den motiverar förbudet bland annat med att det förbättrar chaufförernas möjligheter att ta sina pauser och kortare vila och säkrar deras miljö- och arbetsförhållanden.

Enligt kommissionen innebär regeln tvärtom ett hinder för friheten att tillhandahålla tjänster som gör det svårare för utländska förare att uppfylla sina skyldigheter när det gäller kör- och vilotider än för chaufförer hos åkerier med driftställe i Danmark dit de kan återvända och parkera under sin vilotid.

För det andra har Danmark nu också fått ett motiverat yttrande i ärendet med de danska reglerna om tillfälligt cabotage vid persontransporter med buss. Det innebär att kommissionen har tagit det andra steget i den procedur som kan sluta med en talan om fördragsbrott.

Kerstin Ahlberg


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör