EU & arbetsrätt 3 2022


 

Parterna vill sluta bindande avtal om distansarbete i EU

De branschövergripande organisationerna för arbetsgivare och fackförbund på EU-nivå är på väg att förhandla fram ett europeiskt avtal om distansarbete och ”rätt att logga ut” (right to disconnect) som ska göras bindande i medlemsländerna genom ett direktiv. Det framgår av det arbetsprogram för 2022 – 2024 som antogs i somras av Europafacket, BusinessEurope, SMEunited och SGI Europe , dvs. organisationen för arbetsgivare som utför tjänster av allmänt intresse (tidigare CEEP).

Utgångspunkten är det autonoma avtal om distansarbete som de slöt 2002 och som nu ska uppdateras. Avtalet ska behandla hybridarbete, rätten att logga ut, arbetsorganisation för dem som arbetar online och kopplingen till arbetstid, arbetsmiljö, balans mellan arbete och privatliv, övervakning, integritet och dataskydd.

2002 års avtal har genomförts i medlemsländerna av parterna själva. När det nya avtalet är klart kommer de att be Europeiska kommissionen lägga fram ett förslag till direktiv för ministerrådet som ska göra avtalets regler bindande i medlemsländerna. Det är smått sensationellt. Om det blir så är det första gången på över 20 år som parterna på branschöverskridande nivå vill göra sitt avtal rättsligt bindande. Senaste gången det hände var 1999 då avtalet om visstidsarbete genomfördes genom ett direktiv.

Kerstin Ahlberg


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör