EU & arbetsrätt 3 2022


 

NYA MÅL

Här beskrivs ytterst koncentrerat vad de senast inkomna målen i EU-domstolen handlar om. De fullständiga frågorna från nationella domstolar i mål om förhandsavgöranden och kommissionens yrkanden i mål om fördragsbrott kan man ta del av genom att klicka på målnumren i notiserna nedanför.

Likabehandling mellan könen

C-184/22, IK och C-185/22, CM mot KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V.

Innebär artikel 157 i EUF-fördraget och direktivet om likabehandling mellan könen (2006/54) att en bestämmelse enligt vilken övertidstillägg endast betalas för tid som har arbetats utöver en heltidsanställd arbetstagares ordinarie arbetstid att heltidsanställda och deltidsanställda behandlas olika?

Semester

C-206/22, TF mot Sparkasse Südpfalz

Hindrar arbetstidsdirektivet (2003/88) att villkoren för rätt till semester anses ha uppfyllts också när arbetstagaren under en godkänd semester drabbas av en karantän beslutad av staten och därför inte kan utöva denna rätt utan inskränkningar?

Bemanningsarbete/ företagsöverlåtelse

C-244/22, NQ mot Mara-Tóni Bt. Foudre Kft. och Tasavill Bt.

Ett antal arbetstagare som är anställda av ett företag arbetar i själva verket för en av företagets uppdragsgivare. Frågan är för det första om de omfattas av direktivet om uthyrning av arbetstagare (2008/104) och för det andra om det har skett en övergång av verksamhet enligt företagsöverlåtelsedirektivet (2001/23).


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör