Nordiskt nyhetsbrev
nr 1 2023
Publicerad: 2023-04-14
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

Europadomstolen utvecklar skyddet för visselblåsare
Att Raphaël Halet bestraffades för att ha läckt dokument till olika medier i den så kallade Luxleaks-affären innebar ett ingrepp i hans yttrandefrihet som gick längre än vad som är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle. Det slår en majoritet i Europadomstolens stora kammare fast i en färsk dom där den utvecklar vilka faktorer som ska beaktas när man avgör om ett ingrepp i en visselblåsares yttrandefrihet är proportionellt.

Svenska arbetstidsavtal under kommissionens argusöga
Duger den så kallade EU-spärren i den svenska arbetstidslagen? Det är den kvarstående frågan i ett ärende som började med att någon klagade till Europeiska kommissionen över reglerna om dygnsvila och kompensationsledighet i ett svenskt kollektivavtal. Parterna har nu förhandlat om kollektivavtalet. Frågan är bara om kommissionen nöjer sig med det.

Danmark, Finland och Sverige brister i genomförande av arbetstidsdirektivet
Danmark, Finland och Sverige nämns på flera kritiska punkter i Europeiska kommissionens nya rapport om hur medlemsländerna har genomfört arbetstidsdirektivet. Bland annat har alla tre för lång beräkningsperiod för att beräkna den genomsnittliga arbetstiden för nattarbetande, menar kommissionen.

Nya norska regler om inhyrning ifrågasätts av ESA
Inhyrning från bemanningsföretag på byggarbetsplatser i Oslo, Viken och Vestfold är sedan den 1 april helt och hållet förbjuden, och även på andra sätt begränsas nu inhyrning av arbetskraft genom ändringar i den norska arbeidsmiljøloven. De nya reglerna hann inte ens träda i kraft innan de ifrågasattes av Eftas övervakningsmyndighet ESA, sedan såväl ett estniskt som ett norskt bemanningsföretag hade klagat till myndigheten.

Dygnsvila tillkommer utöver veckovila även om veckovilan är extra lång
Rätten till dygnsvila och rätten till veckovila i arbetstidsdirektivet har olika syften och är fristående från varandra. En färsk dom från EUdomstolen visar att detta får flera viktiga följder för hur man organiserar arbetstiden.

 

 
 

 

Nytt utseende och utvidgad redaktion
Danmark och Finland står på sig om tillämpningsdirektivet
Danmarks huvudargument i minimilönemålet nu offentliga
Allvarligt fel att inte be EU-domstolen om förhandsavgörande
Kommissionen vill stärka social dialog och kollektivavtalsförhandlingar i medlemsstaterna
  Skärpta krav på börsbolags hållbarhetsrapportering
  Arbetsgivaren ska betala om terminalglasögon behövs
  Uppsägning av facklig förtroendeman kränkte inte föreningsrätten
Procedurregler viktiga för att uppsägning ska anses saklig
Finsk arbetsrätt på svenska


Nya mål
Kalendariet
---------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF

 Läs också webbmagasinet Arbeidsliv i Norden som bevakar aktuella utvecklingar och teman på den nordiska arbetsmarknaden.


Nordiska ministerrådet

EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska ministerrådet
 
       
       
       
   

 

 
     
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008