EU & arbetsrätt 2 2023


Favorit i repris: danska cabotageregler angrips

• Danmark får nu ännu en fördragsbrottstalan på halsen för sin tolkning av EU:s regler om cabotage, dvs. transporter av utländska transportföretag på danska vägar. Denna gång handlar det om tillfälliga persontransporter med buss, typiskt sett turistbussar.

Enligt Europeiska kommissionen tillämpar Danmark EU:s förordning om tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss (1073/2009) felaktigt (se EU & arbetsrätt nr 2/2021 s. 2). Det innebär att ett stort antal busstransporter inte kan utföras i Danmark trots att de är klart tillfälliga, menar kommissionen som har beslutat att väcka talan i EU-domstolen.

Kommissionens missnöje med danska cabotageregler – som har utformats för att motverka låglönekonkurrens från utländska åkerier – är en återkommande historia. 2018 avgjorde EU-domstolen ett sådant mål som gällde cabotage med godstransporter till Danmarks fördel (se EU & arbetsrätt nr 1/2018 s. 1). Sedan dess har den relevanta EU-förordningen ändrats i linje med det avgörandet (se EU & arbetsrätt 3-4/2020 s. 5). Men det nya målet rör alltså en annan förordning.

Kerstin Ahlberg


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör