EU & arbetsrätt 2 2023

ESA ifrågasätter norskt genomförande

• Det tycks som om Norge inte har genomfört direktivet 2014/67 om tillämpning av utstationeringsdirektivet korrekt, skriver Eftas övervakningsmyndighet ESA i en formell underrättelse till Norges regering.

ESA:s synpunkter gäller för det första att reglerna om administrativt samarbete är ensidigt inriktade på norska myndigheters behov av information om arbetstagare är utstationerade till Norge. Däremot saknas regler om att de ska svara på frågor från andra länder om arbetstagare som är utstationerade från Norge.

För det andra är ESA inte övertygad om att de administrativa principer som Arbeidstilsynet följer är tillräckliga för att garantera att inspektionerna inte är diskriminerande eller oproportionella som direktivet kräver.

 

Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör