EU & arbetsrätt 2 2023


Definitivt läsvärt om utstationering

Marta Lasek-Markey: “Law, Precarious Labour and Posted Workers. A Sociolegal Study on Posted Work in the EU”, Routledge 2023, 184 s.

Man kunde tro att regleringen av utstationering av arbetstagare i Europa är så omdiskuterad att det är svårt att komma fram med nya och originella synpunkter. Marta Lasek- Markey anlägger dock fräscha nya rättsliga och empiriska perspektiv på ämnet. Boken bygger på hennes avhandling ”Bridging a Divide: The Relationship between the Evolving Posted Workers Directive and Posted Workers´ Experience of Precarity” för vilken hon tilldelats Europafackets pris till minne av professor Brian Bercusson för bästa PhD-avhandling i EU-arbetsrätt 2023.

Lasek-Markey analyserar de nyregleringar inom ämnet som tillkommit (tillämpningsdirektivet 2014/67 och revisionsdirektivet 2018/957) och analyserar verkningarna av de nya reglerna. Dessutom har hon kunnat utnyttja sina erfarenheter som journalist då hon genomfört 29 djupintervjuer med utstationerade arbetstagare, främst från Polen. Intervjuerna visar med förödande tydlighet hur svaga arbetstagargrupper utnyttjas och skyddsregleringar kringgås, medan regleringen fungerar betydligt bättre för akademiskt utbildade eller andra kvalificerade arbetstagargrupper.

Boken är definitivt läsvärd för alla som vill följa den fortgående debatten om utstationering av arbetskraft inom EU.

Niklas Bruun


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör