EU & arbetsrätt 2 2023


Danska lärdomar efter 50 år i EU

Ulla Neergaard och Karsten Ensig Sørensen (red): Danmark og EU gennem 50 år En milepæl, Djøf forlag 2023, 774 s.

2023 har Danmark varit medlem i EU i femtio år. Det uppmärksammas i den rika antologin Danmark og EU gennem 50 år Boken innehåller fyra olika delar: Den första handlar om tillträdet och den övergripande utvecklingen under det danska medlemskapet, den andra om rätts- och lagstiftningssystemet, den tredje om områden med särskilt problematisk samexistens och den fjärde om spektakulära domar av särskilt danskt intresse.

I den tredje delen skriver professor Jens Kristiansen om den danska arbetsmarknadsmodellen och EU-rätten. Redan placeringen under rubriken "områden med särskilt problematisk samexistens" ger vid handen att det inte har varit gnisselfria år. Inför medlemskapet proklamerade arbetsmarknadens parter att de skulle ”knäcka nötterna” själva. Den föreställningen kom snabbt på skam då EU två år efter det danska inträdet antog direktivet om lika lön för män och kvinnor. Det var ett startskott för det som sedermera kom att växa till en omfattande harmonisering av regleringen av arbetsmarknaden. Genomförandet av arbetsrättsliga EU-direktiv i Danmark har gett upphov till en särpräglad lagstiftningsteknik: det finns en lag men den kan ersättas av kollektivavtal.

Det har inte alltid varit lätt att förena den danska arbetsmarknadsmodellen som bygger på kollektiva förhandlingar med EU-rätten som vilar på individuella rättigheter. Danmark har därmed inte varit begeistrat över denna del av utvecklingen av EU-rätten. Frågan om förhållandet mellan Danmark och EU har ställts på sin spets med direktivet om tillräckliga minimilöner och den danska talan om att detta ska förklaras ogiltigt.

Boken ger anledning till eftertanke om hur de nordiska länderna har förhållit sig till EU och dess reglering av arbetsmarknaden – och hur de bör förhålla sig i fortsättningen.

Erik Sjödin, docent
Institutet för social forskning


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör