EU & arbetsrätt 1 2024


 

Europeisk förhandlingsordning diskuteras när sociala dialogen ska stärkas

• Kommer Europafacket och motparterna på arbetsgivarsidan att enas om en förhandlingsordning för förhandlingar på EU-nivå? Det är i varje fall en av de idéer som de tänker arbeta vidare med efter det möte i januari som kommissionens ordförande Ursula von der Leyen hade bjudit in till, i hopp om att kunna stärka den sociala dialogen.

Med den sociala dialogen menas olika typer av överläggningar mellan arbetsmarknadens parter eller trepartsöverläggningar där också kommissionen deltar. Den regleras särskilt i EUF-fördraget, och kan bland annat leda till avtal mellan arbetsmarknadens parter vars materiella regler sedan görs bindande i medlemsländerna genom direktiv.

Bakgrunden till mötet i januari var att missnöjet med resultaten av den sociala dialogen har växt på senare år. Det har gnisslat såväl i förhållandet mellan arbetsmarknadens parter och kommissionen som i relationerna mellan parterna själva (se till exempel EU & arbetsrätt 3/2021 s. 3 och 4/2023 s. 1).

Vid mötet deltog företrädare för kommissionen, Europafacket, arbetsgivarorganisationerna Businesseurope, SGI Europe och SMEunited och ministerrådet. I en högtidlig deklaration efter mötet förklarar de att en effektiv social dialog på EUnivå är en grundläggande beståndsdel i den europeiska sociala modellen och europeisk demokrati. Därför är de överens om att ta nya tag för att stärka den sociala dialogen och införliva den i EU:s politiska styrning. Syftet är att åstadkomma blomstrande företag, tjänster av allmänt intresse och offentliga tjänster, högkvalitativa jobb och förbättrade arbetsvillkor.

Bland annat kommer arbetsmarknadens parter att diskutera en ordning för hur förhandlingar på EU-nivå ska gå till, och hur man ska genomföra och främja såväl självständiga avtal som avtal som genomförs genom direktiv efter beslut av ministerrådet.

Danska HK/Industri föreslog redan 1998 att parterna skulle sluta ett europeiskt huvudavtal som bland annat skulle innehålla en förhandlingsordning (se EU & arbetsrätt nr 1/1998 s. 4). Det var ett ambitiöst diskussionsunderlag men vann inget gehör då. Är tiden mogen nu?

Kerstin Ahlberg

Val Duchesse Social Partner Summit Tripartite Declaration for a Thriving European Social Dialogue


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör