EU & arbetsrätt 2 2024


Hårda bud från kommissionen

• Nu tar Europeiska kommissionen i med hårdhandskarna mot tre länder som inte har genomfört direktivet om balans mellan arbete och privatliv (2019/1158) i tid.

I ansökningar till EU-domstolen yrkar den att Belgien, Irland och Spanien ska betala viten på allt från 3 360 euro per dag som överträdelsen pågår eller schablonbelopp som varierar mellan 1 540 000 och 6 832 000 euro.

Mål C-68/24, C-69/24 och C-70/24.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör