EU & arbetsrätt 2 2024


 

Nordic Journal of Labour Law 2023 publicerad

• Nu finns alla artiklar från den första årgången av den nya tidskriften Nordic Journal of Labour Law samlade i en tryckt utgåva.

Niklas Bruuns bidrag har rubriken Nordic Labour Law Research – Past, Present and Future, Erik Sinander har skrivit om The Role of Foreseeability in Private International Employment Law och Andrea Svenssons artikel behandlar Reduced Working Hours: Employer’s Duty to Accomodate Cases of Disability.

Artiklarna har löpande publicerats fritt tillgängliga online under året som gått. Nu finns alltså hela 2023 års utgivning att köpa från Karnov Group Norway (ISSN 2704-1085).


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör