EU & arbetsrätt 1 1998Reviderad stadga ratificeras

Den svenska regeringen har föreslagit riksdagen (prop1997/98:82) att Europarådets reviderade sociala stadga och 1995 års tilläggsprotokoll om ett kollektivt klagomålsförfarande skall godkännas.

En viss mängd föreskrifter kan undantas från ett godkännade. Den svenska regeringen föreslår att artiklar som på ett eller annat sätt berör lön och arbetstid inte skall godkännas därför att dessa områden av tradition regleras av parterna på arbetsmarknaden. Föreskrifterna om förebyggande företagshälsovård och om överenskommelser om social trygghet föreslås också undantas eftersom de rör områden där den framtida utvecklingen är osäker.

Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör