EU & arbetsrätt 1 1998


Europarådet underkänner tyska strejkregler

De tyska reglerna om fackliga stridstågärder motsvarar inte kraven i den Europeiska Sociala Stadgan säger Europarådets ministerkommitté i ett uttalande från den 3 februari i år. De tyska reglerna förbjuder sympatistrejker och proteststrejker, liksom strejker som inte är understödda av en facklig organisation. Kommittén säger nu att de enda begränsningar som är förenliga med stadgan är sådana som följer av redan ingångna avtal. Tyskland bör därför tillåta både strejker som inte syftar till att åstadkomma kollektivavtal och sådana som inte är godkända av någon facklig organisation.
KA

Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör