EU & arbetsrätt 1 1998


Parlamentsutskott föredrar EU-lag

Föreningsfriheten och förhandlings- och stridsrätten bör garanteras i fördraget, enligt en rapport från Europaparlamentets utskott för socialfrågor och sysselsättning. Vid nästa omförhandling bör man också upphäva Amsterdamfördragets artikel 137.6, som innebär att EU inte kan anta direktiv om löneförhållanden, föreningsrätt eller stridsrätt. Utskottet var dock inte enhälligt. Fyra ledamöter ansågatt arbetsmarknadens organisationer själva måste få hantera dessa frågor. Parlamentet skall ta ställning till rapporten i juni. KA

Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör