EU & arbetsrätt 1 1998Europeiska arbetsgivare oeniga om samrådsförhandlingar

Svenska Arbetsgivareföreningen hör till dem som fick den europeiska arbetsgivarorganisationen UNICE att säga nej till förhandlingar om information och samråd i inhemska företag. SAF anser att detta överhuvudtaget inte skall regleras på EU-nivå, eftersom det inte är en i verklig mening europeisk fråga av betydelse för den fria rörligheten.

Kommissionen planerar nu i stället att snarast komma med ett direktivförslag. Den europeiska organisationen för offentliga arbetsgivare, CEEP, har förklarat sig beredd att föra diskussioner med Europafacket för att ge kommissionen underlag för detta arbete.

Kommissionens ordförande Jacques Santer uttryckte stark besvikelse över UNICEs beslut.
– Det här är ett allvarligt bakslag för den sociala dialogen, eftersom det ger helt fel intryck av vad gemensamt agerande på europeisk nivå handlar om. Den sociala dialogen utesluter inte meningsskiljaktigheter, men den måste fortsätta.

Kommissionären Pádraig Flynn har kallat ledningarna för de europeiska arbetsmarknadsorganisationerna till ett möte den 3 april för en öppenhjärtig diskussion om hur parterna på ömse sidor ser på ”den sociala dialogens” framtid.

KA


Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör