EU & arbetsrätt 1 1998Nya mål

Kollektiva uppsägningar
C-11/98 Albulreza Kazemi Nava mot Confcommercio
Omfattas en ideell organisation av direktiv 75/129/EEG? Tolkning av begreppet arbetsgivare.

Arbetsmiljö
C-352/97, C-353/97 och C-364/97 Kommissionen mot Irland
Målen gäller fördragsbrott på grund av att Irland inte i tid har införlivat tre s k särdirektiv om minimikrav för hälsa och säkerhet inom utvinningsindustrin (92/104/EEG och 92/91/EEG) och på fiskefartyg (93/103/EEG).

C-409/97 Kommissionen mot Luxemburg
Målet gäller fördragsbrott på grund av att Luxemburg inte i tid har införlivat direktivet om hälsa och säkerhet för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar (92/85/EEG.

Konkurrens
C-22/98 Openbaar Ministerie mot Jean Claude Becu m fl
Tolkning av artiklarna 7, 85, 86 och 90 i EG-fördraget i förhållande till en belgisk författning som förbehåller lossningsarbete åt ”godkända hamnarbetare” som arbetar enligt fastställda villkor och som tillämpar fastställda avgifter.


Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör