EU & arbetsrätt 1 1998Hindrar Österrikes lag fri rörlighet?

Europeiska kommissionen anser att Österrikes arbetsavtalslag hindrar den fria rörligheten för tjänster, och har bett regeringen förklara sig. Lagen ålägger inhemska uppdragsgivare och arbetsgivare från andra stater solidariskt ansvar för fordringar som de senares anställda har mot sina arbetsgivare. Uppdragsgivare som anlitar inhemska företag undgår detta.


Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör