EU & arbetsrätt 1 1998EG-domstolen
Bakslag för svenskt bussbolag

Ett offentlig ägt bolag som i anbudskonkurrens har fått ensamrätt på persontransporter kan inte undantas från tilllämpning av förordning nr 3820/85 om harmonisering av social lagstiftning om vägtransporter. Det har VDn för SL Buss AB, som ägs av Stockholms läns landsting, erfarit.

Förordningen behöver inte tillämpas på fordon som används av myndigheter för att tillhandahålla offentliga tjänster som inte konkurrerar med utövare av yrkesmässig trafik. VDn, som hade dömts till böter för brott mot förordningen, invände att bolagets fordon hör till dem som är undantagna. EG-domstolen höll inte med. Även om SL Buss AB har ensamrätt på transporterna i området under avtalstiden är bolaget utsatt för konkurrens. Först konkurrerade det för att få avtalet, och under avtalstiden försöker det sköta transporterna på ett sådant sätt att landstinget skall vilja förnya avtalet.


Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör