EU & arbetsrätt 1 1998I bokhandeln

Sosiaalinen Eurooppa ja Suomi EU:n sosiaalipolitiikka Suomen näkökulmasta. (Det sociala Europa och Finland. EUs socialpolitik från ett finskt perspektiv)
Matti Kari, Atena, Juva 1997.

Kari har jobbat vid Finlands representation i Bryssel och deltagit som finsk expert i Ministerrådet och olika arbetsgrupper. Boken är Karis doktorsavhandling i socialpolitik. Boken beskriver från insiderperspektiv initierat och kritiskt hur beslutsfattandet går till i Bryssel. Boken utkommer senare i vår i engelsk översättning.

European Public Contracts in a Labour Law Perspective
Kai Krüger, Ruth Nielsen och Niklas Bruun, DJØF Publishing, Köpenhamn 1998, 301 sid

Boken behandlar samspelet mellan handelspolitiska och sociala aspekter i reglerna om offentlig upphandling i EU- och EES-rätten, i Government Procurement Agreement och i ILOs regelverk. Författarna belyser tre huvudfrågor: Användningen av arbetsklausuler i offentliga kontrakt enligt ILO-konventionen nr 94, beaktande av sociala målsättningar i samband med anbudsinfordran och tilldelning av offentliga kontrakt samt svårigheterna med att tillämpa EGs överlåtelsedirektiv vid offentlig upphandling i situationer som liknar dem i Süzen-målet och Eidesund-målet.
Kai Krüger är professor vid universitetet i Bergen, Ruth Nielsen professor vid handelshögskolan i Köpenhamn och Niklas Bruun professor vid Hanken i Helsingfors och Arbetslivsinstitutet i Stockholm.


Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör