EU & arbetsrätt 1 1998Nyheter om europeiskt arbetsliv i databas på nätet

Nu har det blivit lättare för alla som har tillgång till en persondator att hålla sig à jour med vad som händer på arbetslivsområdet i EUs medlemsländer – plus Norge – och på EU-planet. I januari öppnades nämligen databasen EIROnline, som har bygtts upp under det gågna året, och som varje månad fylls på med uppemot 100 nyskrivna artiklar om allt som faller in under begreppet ”industrial relations”. Där finns både kortare nyheter och längre artiklar med mer detaljerad information och analys.
Fysiskt finns databasen i Dublin, vidEuropeiska stiftelsen för förbättring av levnads- och arbetsvillkor. Innehållet produceras av ett nätverk av korrespondenter vid forskningsinstitut runt om i Europa.

 


Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör