EU & arbetsrätt 1 1998Kalendariet

Tisdag den 31 mars kl 12.30-17.00
Kurs i EG-arbetsrätt vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors (CIEL)
Kursen går på finska och engelska. Som föreläsare medverkar Niklas Bruun, Brian Bercusson, Jorma Saloheimo och Mirja-Maija Tossavainen. Kursavgift 780 mk. Närmare upplysningar: Laura Wennonen, tel +358-9-43133481

Vårens öppna seminarier vid Arbetslivsinstitutet, Kungsbroplan 3A, Stockholm. Seminarierna är avgiftsfria. Föranmälan behövs inte:

Onsdag den 1 april 14.00 – 16.00
Två jämställdhetsfrågor
Professor Brian Bercusson inleder över ämnet: Equal opportunities and collective bargaining. Professor Ronnie Eklund talar därefter om positiv särbehandling efter Marschall-domen C-409/95 Båda föredragen hålls på engelska.

Onsdag den 6 maj kl. 13.00 – 16.00
Implementering av EUs utstationeringsdirektiv i de nordiska länderna
Medverkande: utstationeringsutredningens ordförande Eva-Helena Kling (SIF), Ulla Liukkunen (arbetsministeriet, Finland), Öyvind Vidnes (Kommunal- og arbeidsdepartementet, Norge) och Einar Edelberg (Arbejdsministeriet, Danmark)


Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör