EU & arbetsrätt 2 1998Danskor får jämlika pensioner

Danmarks kvinnor skall inte längre behöva få lägre tillläggspensioner bara för att de genomsnittligt sett lever längre än män. Det är följden av en ny lag, Lov nr 134 af 25/02/1998 om likabehandling av män och kvinnor inom systemen för yrkesbaserade försäkringar. Lagen implementerar direktiven nr 86/378/EEG och 96/97/EG. Lagtexten finns, liksom alla andra danska lagar, gratis tillgänglig på Internetadressen:
http://www.retsinfo.dk/
RN


Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör