EU & arbetsrätt 2 1998Förstainstansen avvisade UEAPMEs talan.

Den europeiska organisationen för små och medelstora företag, UEAPME, berörs inte av föräldraledighetsdirektivet på något annat sätt ån varje annan person berörs. Så motiverar förstainstansrätten sitt beslut att, i princip utan sakprövning, avvisa organisationens talan om att direktivet skall ogiltigförklaras (se EU & arbetsrätt nr 1/97). För att avgöra om UEAPME har talerätt eller ej har förstainstansrätten dock i praktiken prövat de argument som organisationen anfört i sakfrågan. UEAPME, som nyligen också väckte talan om ogiltigförklaring av deltidsdirektivet (mål nr T-55/98), förväntas överklaga.

Mål nr T-135/96, dom den 17 juni 1998


Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör