EU & arbetsrätt 2 1998Svenska AD frågar EG-domstolen

Svenska AD har för första gången bett EG-domstolen om hjälp med att tolka EG-rätten. Frågan har kommit upp i ett mål om lönediskriminering som JämO driver för två barnmorskor. JämO jämför deras grundlöner med den lön som en manlig sjukhustekniker har. Arbetsgivaren invänder att också tillägg för arbete på obekväm arbetstid och värdet av arbetstidsförkortning skall ingå i underlaget för lönejämförelsen. AD ber nu EG-domstolen att ge besked om hur jämförelsen skall göras (beslut nr 66/98).
KA


Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör