EU & arbetsrätt 2 1998Hemarbetskonvention bör ratificeras

Kommissionen rekommenderar medlemsstaterna att ratificera ILOs konvention om hemarbete, som har undertecknats av alla EUs stater utom Tyskland och Storbritannien. Enligt kommissionen arbetar ca 7 miljoner arbetstagare inom EU i hemmet, och majoriteten av dem har sämre anställningsvillkor och social trygghet än andra anställda. Kommissionen kommer att konsultera arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna i slutet av året, för att höra om det finns anledning att lagstifta om distansarbete, som ju ibland är synonymt med hemarbete.


Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör