EU & arbetsrätt 2 1998Nytt direktiv om tilläggspensioner

Ministerrådet har antagit ett direktiv som skall garantera att arbetstagare som utnyttjar den fria rörligheten inte går miste om intjänade tilläggspensionsrättigheter och att förmånerna utbetalas över gränserna. Arbetstagare som tillfälligt är utstationerade till andra EU-länder skall kunna fortsätta att vara anslutna till pensionssystemet i hemlandet.


Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör