EU & arbetsrätt 2 1998Parlamentet kräver fackliga grundrättigheter i fördraget

Parlamentet antog i början av juni en resolution om transnationella fackliga rättigheter, baserad på ett betänkande från utskottet för sysselsättning och socialfrågor. Enligt resolutionen bör förenings-, förhandlings- och stridsrätt garanteras i fördraget, som också bör ändras så att EU får kompetens att anta direktiv på området med - majoritetsbeslut.


Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör