EU & arbetsrätt 2 1998Funktionærret med EU-dimension
Henrik Karl Nielsen: Funktionærloven, 306 sider, GadJura 1997

Den foreliggende bog består af en kort indledning om funktionærloven i den danske arbejdsret og derefter af en kommentar paragraf for paragraf til loven. På enkelte punkter er forfatteren påfaldende tavs. Foreneligheden af den danske funktionærlovs § 7, stk 2 om gravide med EU-rettens regler om ligeløn og graviditetsbeskyttelse verserer for tiden for EF-Domstolen i Pedersen-sagen (C-66/96), men denne sag og den - nærliggende - mulighed, at Danmark kommer til at ændre funktionærloven af hensyn til EU, nævnes ikke.

Sammenlignet med andre tilsvarende fremstillinger af funktionærretten udmærker den foreliggende bog sig dog ved i højere grad end de andre at inddrage den internationale og EU-arbejdsretlige dimension. Der foretages en detaljeret og indgående gennemgang af reglerne, der vil være nyttig for praktikere. Bogen kan anbefales.
Ruth Nielsen


Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör