EU & arbetsrätt 2 1998Kalendariet

Tisdag den 8 september kl 15.00 - 17.00
Arbetslivsinstitutet inleder höstsäsongen med ett seminarium om Det nya direktivet om arbetstagarnas rättigheter vid företagsöverlåtelser. Inledare är chefsjuristen Sören Öman. Plats: "Kanalen", Kungsbroplan 3A, Stockholm. Seminariet är avgiftsfritt. Ingen föranmälan behövs.


Torsdag den 24 - fredag den 25 september
Human Rights Problems in the European Union after the Treaty of Amsterdam är titeln på ett seminarium som ordnas i Stockholm av Europäische Rechtsakademie Trier. Anmälan senast den 21 augusti. Närmare upplysningar: Kirsten Borgsmidt, fax nr +49.651.14710-20


Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör