EU & arbetsrätt 3 1998Europeiska avtal om arbetstidervid sjö- och järnvägstransporter

Den europeiska transportarbetarefederationen och dess motparter på arbetsgivarsidan slöt i slutet av september avtal om arbetstiderna inom sjöfarten och vid järnvägen, båda sektorer som är undantagna från EGs arbetstidsdirektiv (93/104/EG). Däremot lyckades de inte komma överens om arbetstidsregler för vägtransporter, till stor besvikelse för kommissionen som nu inte tänker vänta längre på ett avtal.

En rad förslag som rör arbetstiderna skall komma inom kort:
- Det nuvarande arbetstidsdirektivet skall utsträckas till att gälla alla stationära arbetstagare som är undantagna från direktivet. Vissa övergripande regler skall omfatta även mobila arbetstagare, inklusive arbetstagare vid järnvägen.
- Kommissionen kommer också att föreslå ett särskilt direktiv om arbetstider för alla mobila arbetstagare inom vägtransportbranschen.
- Det färska avtalet om arbetstiderna inom sjöfarten skall upphöjas till EG-rätt enligt det sociala protokollet.

Längre fram skall kommissionen också föreslå arbetstidsregler för den civila luftfarten, havsfisket och annat arbete till havs. Därmed skulle alla sektorer som inte omfattas av det nuvarande arbetstidsdirektivet vara täckta.

KA


Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör