EU & arbetsrätt 3 1998ETUC är för UNICE är mot

Europaparlamentet skall inom kort tillkännage sin syn på det lämpliga i att utnyttja upphandlingen för sociala syften.

Den europeiska arbetsgivarorganisationen UNICE tog i ett uttalande i juni i år avstånd från tanken på att föra in sociala aspekter i anbudsgivningen. UNICE menar att försök att förena arbetsmarknadspolitiska mål med målet att åstadkomma lojal konkurrens mellan alla den inre marknadens leverantörer skulle äventyra bådadera. Europafackets ståndpunkt är den rakt motsatta.

Parlamentets sysselsättningsutskott förväntas stödja den fackliga linjen. Ledamöterna i det ekonomiska utskottet, som utformar förslaget till parlamentets betänkande, har hittills haft större förståelse för UNICEs ståndpunkt.

KA


Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör