EU & arbetsrätt 3 1998Kalendariet

De öppna seminarierna vid Arbetslivsinstitutet forstätter.

Torsdag den 15 oktober kl 14 – 16
Europafacket och den sociala dialogen
Med utgångspunkt i sin bok ”Redrawing Boundaries of Solidarity?” kommer forskaren Jon Erik Dølvik, Norge, att tala om utvecklingen av European Trade Union Confederation under 1990-talet. Med anledning av förstainstansrättens dom i målet mellan den europeiska småföretagarorganisationen UEAPME och ministerrådet diskuterar professor Brian Bercusson vilka som är behöriga att delta i den s k sociala dialogen. Seminariet hålls på engelska.

Måndag 7 december kl 14 – 16
Amsterdamfördragets sysselsättningskapitel
Inledare: Professor Erika Szyszczak, Nottingham. Seminariet hålls på engelska.
Båda seminarierna hålls i ”Kanalen”, Kungsbroplan 3A, Stockholm. Seminarierna är kostnadsfria. Ingen förhandsanmälan behövs.

Fredag den 20 – lördag den 21 november
Arbete, lön och familj
NordFru-Jus och Arbetslivsinstitutet ordnar ett nordiskt seminarium kring arbetsrättsliga och socialrättsliga teman ur kvinnoperspektiv. Närmare information lämnas av Jonas Malmberg, tel 08-730 93 98, jonas.malmberg@arbetslivsinstitutet.se


Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör