EU & arbetsrätt 1 1999Kritik mot svenska uppsägningsregler

Den svenska lagen om anställningsskydd tillåter arbetsmarknadens parter att sluta avtal som inte är förenliga med Europarådets sociala stadga. Det skriver den oberoende expertkommittén i sin rapport Conclusions XIV-2, Vol 2. Den syftar på avtal inom måleribranschen och metallindustrin vilka, med undantag från lagens regler, begränsar uppsägningstiden för arbetare under 30 år till en månad. Regeringens invändning att undantaget har liten praktisk betydelse hjälpte inte. Enligt kommittén har alla arbetstagare rätt till längre uppsägningstid än så efter fem års anställning, oberoende av ålder.

KA


Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör