EU & arbetsrätt 1 1999EG-rätt på gång

•I december antog ministerrådet gemensamma ståndpunkter om direktivet om skydd mot cancerframkallande ämnen och direktivet om skydd mot faror orsakade av explosiva atmosfärer (båda publicerade i EGT nr C 55, sid 39 och 45, den 25 februari 1999).

•Kommissionen har föreslagit att förordning 1408/71 skall ersättas av en helt ny förordning om samordning av medlemsländernas sociala trygghetssystem (EGT nr C 38, sid 10, den 12 februari 1999).


Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör